48.
  • Name: IMG_5120
  • Keywords: Chaparral, Toyon - Heteromeles arbutifolia